Talande webbLyssna

Kurser inom företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som behandlar metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Affärsjuridik

Kurskod: JURAFF0

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om juridik för företaget: associationsrätt, avtalsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, marknadsrätt, köprätt, immaterialrätt, kredit- och panträtt samt obeståndsrätt.

Olika sätt att lösa affärstvister samt juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang är andra moment som ingår i kursen.

Företagsekonomi 1

Kurskod: FÖRFÖR1

Kursen i Företagsekonomi 1 kommer att öppna upp en ny ekonomiska värld för dig. Kursen behandlar exempelvis företagets roll i samhället, grundläggande budgeteringsformer samt bokföring och bokslut. Har du någonsin funderat på att starta eget företag eller studera mer ekonomi så är detta kursen du ska gå. Denna kurs ger dig verktygen för att börja tänka och agera som en ekonom.

Företagsekonomi 2

Kurskod: FÖRFÖR2

Bygger på kursen Företagsekonomi 1. I denna kurs kommer du att få en mycket djupare förståelse för det ekonomiska ämnet och företagande i allmänhet. Vad är det som gör ett företag framgångsrikt, tur eller skicklighet?

När du läser denna kurs kommer din analytiska förmåga att förbättras och du kommer fortsättningsvis ta bättre och smartare affärsbeslut. En väl underbyggd kalkyl och budget med korrekt bokföring är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande i kombination med hållbar utveckling.

Redovisning 1

Du får bla. lära dig hur du gör en budget och ett bokslut, redovisar moms, skriver en årsredovisning och med hjälp av olika verktyg håller ordning i ett företags ekonomi. Kursen behandlar också revisionens funktion i ett företag, samt lagar inom redovisningsområdet.

Redovisning 2

Kurskod: FÖRRED02

Bygger på kursen Företagsekonomi 2 eller kursen Redovisning 1.
Gillar du att bokföra? Eller önskar att du vore bättre på att förstå bokföringens ädla konst. Då är detta kursen du ska gå.

Kursen går in på djupet hur du ska bokföra och skatteplanera ditt resultat. Du kommer att utveckla din analytiska förmåga att tolka företagets resultat via nyckeltal och bli skicklig på att se svagheter och styrkor i en årsredovisning.

Om du någonsin har funderat på att köpa ett befintligt företag bör du gå denna kurs innan du gör slag i saken!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information