Talande webbLyssna

Kurser inom historia

Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, ur ett samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv. Historia ger förståelse för hur människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna, som nutida tolkningar av dessa handlingar och händelser.

Historia 1b

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats genom studier på grundskola/grundskolenivå.

Kursen behandlar den europeiska epokindelningen ur ett kronologiskt perspektiv, från förhistorisk tid till upplysningstiden. Kursen tar också upp industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen, samt frågeställningar och förklaringar kring historiska förändringsprocesser.

Du lär dig också att kritiskt granska, tolka och använda historiskt källmaterial.  

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information