Talande webbLyssna

Kurser inom psykiatri

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Psykiatri 1

Kurskod: PSYPSY01

I den här kursen får du kunskaper om psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn och behandlingsformer. Du lär dig att identifiera faktorer och förklaringsmodeller som leder till psykisk ohälsa och även identifiering av hälsorisker och förebyggande arbete.

Du får också kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar, orsak, symtom, vård och omsorg och behandling relaterat till dessa. Kommunikation, professionell hållning, balanspunkter och samtalsteknik är också områden som behandlas under kursen.

Psykiatri 2

Kurskod: PSYPSY02

Förkunskaper: Psykiatri 1, Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2

I den här kursen fokuserar vi på samsjuklighet, bruk och missbruk hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får ökad kunskap och medvetenhet i din förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över förhållningssätt i mötet med dem. Detta inkluderar även samtalsmetodik inklusive motiverande samtal och andra metoder för positivt bemötande och kommunikation.

I kursen går vi igenom olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Du får också ökad medvetenhet om vikten av olika stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa men också kunskap om intresse-och anhörigföreningar.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition

Skärgårdsvägen 7
134 30 Gustavsberg

Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se

Besökstider: Förmiddag, måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Telefontider: Förmiddag måndag - fredag kl. 10.00-12.00
Eftermiddag måndag , tisdag och fredag kl. 13.00–15.00

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Hanna Leffler
E-post: hanna.leffler@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 69

Rektor
Stella Golmann
E-post: stella.golmann@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 18

Biträdande rektor
Jennie Nilsson
Epost: jennie.nilsson@varmdo.se
Telefon: 08-570 471 54


Mer kontaktinformation

Mer information