Talande webbLyssna

Kurser inom samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är tvärvetenskapligt och har sin bas huvudsakligen inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Kurserna Samhällskunskap 1a1, 50 poäng och 1a2, 50 poäng motsvarar kursen Samhällskunskap 1b, 100 poäng.

Samhällskunskap 1a1

Bygger på Samhällskunskap grund.

Kursen behandlar demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Den tar också upp de mänskliga rättigheterna, arbetsmarknad, privatekonomi, källkritik och arbetsmiljö.

Samhällskunskap 1a2

Bygger på Samhällskunskap 1a1.

Kursen är en fördjupning av Samhällskunskap 1a1.

Samhällskunskap 1b

Bygger på Samhällskunskap grund.

Kursen behandlar demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU, och andra internationella och nordiska samarbeten. Den tar upp de mänskliga rättigheterna, och folkrätten och den humanitära rätten vid väpnade konflikter.

Kursen ger kunskap om sociala villkor för olika människor, om privatekonomi och konsumenträtt. Du lär dig  också metoder för att kritiskt bearbeta information.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information