Talande webbLyssna

Kurser inom specialpedagogik

Ämnet specialpedagogik handlar om människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

Specialpedagogik 1

Kurskod: SPCSPE01

Kursen Specialpedagogik 1 ger dig grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet. Ämnet Specialpedagogik syftar till att utveckla kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar, samt behandlar arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

Kursen ger dig kunskaper om och verktyg att utveckla förmågan att möta personer med funktionsnedsättningar med respekt och att arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

Skolverkets informaion om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialpedagogik 2

Kurskod: SPCSPE02

Förkunskaper: Specialpedagogik 1

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom funktionshinderområdet. I denna kurs ingår, bl.a., att göra ett projektarbete tillsammans med en mentor, som själv har en funktionsnedsättning och som arbetar i någon av kommunens verksamheter för personer med funktionshinder.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information