Talande webbLyssna

Kurser i svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Svenska 1

Kurskod: SVESVE01

Kursen innehåller muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik samt citat- och referatteknik. Vi undersöker hur en berättelse byggs upp i skönlitteratur och andra medier, som till exempel film. Dialekter och andra språkliga variationer är moment som också ingår.

Svenska 2

Kurskod: SVESVE02.

Bygger på Svenska 1

I denna kurs studerar du svenska och internationella författare, skönlitterära verk samt litteraturvetenskapliga begrepp. Vi tittar också på hur svenska språket är uppbyggt och tränar skriftlig och muntlig framställning av utredande och argumenterande slag. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden ingår också.

Svenska 3

Kurskod: SVESVE03.

Bygger på Svenska 2

Kursen förbereder dig för högskolestudier med bland annat vetenskapligt skrivande och formellt tal. Andra moment som ingår är textanalys, källkritik, litteraturvetenskap och språkhistoria.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information