Talande webbLyssna

Kurser i svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet bidrar till att du kan stärker din flerspråkiga identitet och tillit till din egen språkförmåga, samtidigt som du får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka dig.

Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVASVA01

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur.

Svenska som andraspråk 2

Kurskod: SVASVA02

Bygger på Svenska som andraspråk 1

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Svenska som andraspråk 3

Kurskod: SVASVA03

Bygger på Svenska som andraspråk 2

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information