Talande webbLyssna

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är skola för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, IF, eller har en hjärnskada som gör det svårt för dig att lära dig nya saker.

Målet med skolan är att du ska lära dig sådant som hjälper dig i ditt dagliga liv.
Den ska också göra det lättare för dig att få ett jobb eller fortsätta med andra studier.
Komvux som anpassad utbildning finns både på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

 

Skola som passar dina behov

Inom anpassad utbildning kan du läsa de ämnen och kurser som ingår i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Hos oss på Komvux Värmdö läser du i en takt som passar dig. Vi planerar undervisningen så att den passar dig och dina behov. Du och din lärare bestämmer tillsammans vilka kurser du ska läsa och hur många timmar du ska vara i skolan varje vecka. Din lärare kan också hjälpa dig att bestämma vilket mål du ska ha med dina studier. Du kan få undervisning ensam eller i en liten grupp.

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Inom Komvux som anpassad utbildning på
grundläggande nivå används en förenklad betygsskala med betyget Godkänt och är ett intyg som visar
vad du har lärt dig på kursen. På Komvux som anpassad gymnasieskola används betygsskalan A-B-C-D-E och F används inte inom anpassad utbildning på Komvux.

 

Vill du gå i skola hos oss?

Du som bor i Värmdö eller Nacka kan läsa anpassad utbildning på Komvux Värmdö. Du behöver inte ha några särskilda kunskaper för att få läsa hos oss. Om du ingår i målgruppen är det enda kravet att du har fyllt 20 år. Vi tar emot nya elever hela tiden. Det betyder att du kan börja skolan när som helst under året. Om du vill veta mer om att gå i skola hos oss kan du ringa eller mejla till speciallärare

Helen Borell
Telefon: 08-570 475 10

E-post: helen.borell@varmdo.se

Kursutbud

 

-

Skola som passar dina behov

Inom Lärvux kan du läsa de ämnen och kurser som ingår i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Hos oss på Komvux Värmdö läser du i en takt som passar dig. Vi planerar undervisningen så att den passar dig och dina behov. Du och din lärare bestämmer tillsammans vilka kurser du ska läsa och hur många timmar du ska vara i skolan varje vecka. Din lärare kan också hjälpa dig att bestämma vilket mål du ska ha med dina studier. Du kan få undervisning ensam eller i en liten grupp. 

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Det finns fem betygsteg: A, B, C, D och E. E är godkänt betyg. A är det högsta betyget. Ett intyg visar vad du har lärt dig på kursen.

Vill du gå i skola hos oss?

Du som bor i Värmdö eller Nacka kan läsa anpassad utbildning på Komvux Värmdö. Du behöver inte ha några särskilda kunskaper för att få läsa på lärvux. Om du ingår i målgruppen är det enda kravet att du har fyllt 20 år. Vi tar emot nya elever hela tiden. Det betyder att du kan börja skolan när som helst under året.

Ett par gånger varje år skickar vi brev till alla gruppbostäder i Värmdö och Nacka kommun. Där skriver vi om vilka kurser du kan läsa hos oss och hur du gör om du vill börja skolan.

Om du vill veta mer om att gå i skola hos oss kan du ringa eller mejla till speciallärare Helen Borell.

Helen Borell
Telefon: 08-570 475 10
E-post: helen.borell@varmdo.se


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Speciallärare Komvux anpassad utbildning
Helen Borell
Telefon: 08-570 475 10
E-post: helen.borell@varmdo.se

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg

Rektor
Stella Golmann
E-post: stella.golmann@varmdo.se

Postadress:
Komvux Värmdö
134 81 Gustavsberg

Expeditionens öppettider

Besökstid
Förmiddag, måndag - fredag kl. 10.00-12.00
Telefontid
Förmiddag måndag - fredag kl. 10.00-12.00
Eftermiddag måndag, tisdag och fredag kl. 13.00–15.00

Ingen besökstid eller telefontid, onsdagar och torsdagar efter kl. 12.00 samt helgdagar!

 

Speciallärare Lärvux
Helen Borell
Telefon: 08-570 475 10
E-post: helen.borell@varmdo.se

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation