Talande webbLyssna

Gymnasiala kurser

Om du klickar på kurserna öppnas Skolverkets kursinformation i ett nytt fönster. Där får du veta mer om kursens mål och innehåll.

De flesta av våra kurser kan du välja att läsa i klassrum eller på distans.

Vårt kursutbud

Administration

 • Administration 1, 100 p
 • Administration 2, 100 p
 • Administration specialisering 1, löneadministration, 100 p
 • Administration specialisering 2 lönehantering, 100 p

Affärskommunikation

 • Affärskommunikation 100 p

Engelska

 • Engelska 5, 100 p
 • Engelska 6, 100 p

Företagsekonomi

 • Affärsjuridik 100 p
 • Företagsekonomi 1, 100 p
 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Marknadsföring, 100 p
 • Redovisning 1, 100 p
 • Redovisning 2, 100 p

Gymnasiearbete/Komvuxarbete, 100 p

Historia

 • Historia 1b, 100 p

Hälsa


Information och kommunikation

 • Information och kommunikation 1, 100 p
 • Information och kommunikation 2, 100 p

Komvuxarbete, 100 p

Ledarskap och organisation

 • Ledarskap och organisation, 100 p

Matematik

 • Matematik 1a, 100 p
 • Matematik 1b, 100 p
 • Matematik 1c, 100 p
 • Matematik 2a, 100 p
 • Matematik 2b, 100 p
 • Matematik 2c, 100 p
 • Matematik 3b, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p

Oavsett vilken matematikkurs du läser, och om du läser i klassrum eller på distans, kan du få extra stöd med dina studier genom att söka vår unika kurs Ma ORK på 50 poäng.

Naturkunskap

 • Naturkunskap 1a 1, 50 p
 • Naturkunskap 1a 2, 50 p
 • Naturkunskap 1b, 100 p
 • Naturkunskap 2, 100 p

Psykiatri

 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 200 p

Psykologi

 • Psykologi 1, 50 p
 • Psykologi 2a, 50 p.

Samhällskunskap

 • Samhällskunskap 1a1, 50 p.
 • Samhällskunskap 1a2, 50 p.
 • Samhällskunskap 1b, 100 p

Vård och omsorg

 • Anatomi och fysiologi 1, 100 p.
 • Anatomi och fysiologi 2, 100 p.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p.
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p.
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p.
 • Omvårdnad 1, 100 p.
 • Omvårdnad 2, 100 p.
 • Social omsorg 1, 100 p.
 • Social omsorg 2, 100 p.
 • Vård och omsorg, 100 p.

Pedagogik

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p.
 • Hälsopedagogik 1, 100 p.
 • Kommunikation, 100 p.
 • Lärande och utveckling, 100 p.
 • Människors miljöer, 100 p.
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p.
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p.
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p.

Svenska

 • Svenska 1, 100 p
 • Svenska 2, 100 p
 • Svenska 3, 100 p

Svenska som andraspråk

 • Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska som andraspråk 3, 100 p
 • Yrkessvenska inom vård- och omsorgsarbete, 200 p
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: