Talande webbLyssna

Kurser inom administration

Ämnet administration handlar om sådana arbetsuppgifter som ska stödja, förvalta och sköta ett företags eller en organisations verksamhet. Undervisningen ska ge dig kunskaper om hur administrativt arbete kan planeras och genomföras.

Du får bland annat lära dig om dokumentutformning, olika arbetsformer och arbetsrätt. Du får också lära dig om modern teknik, och hur du kan använda den för att arbeta effektivt, säkert och serviceinriktat.

Administration 1 Fakturahantering

Kurskod: ADMADM01

I denna kurs får du lära dig arbetsmiljö, arbetsrätt, miljökonsekvenser och säkerhet. Från kursen lär du dig grundläggande programvaror för behandling av kund- och leverantörsreskontra samt lagerhantering. Du kommer även få kunskaper inom administrativa funktioner såsom ekonomi, kommunikation och rekrytering.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Administration specialisering löneadministration

Kurskod: ADMADM00S

Denna kurs kommer att öka din förståelse för lönehantering. Kursen går ingående genom hur man räknar fram en lön samt förklarar varför lönen blir det den blir för en arbetstagare utifrån gällande regelverk. I kursen kommer du att få göra olika lönekörningar för arbetare och tjänstemän med hjälp av datorprogrammet VISMA lön 600.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Administration specialisering 2 löneadministration fördjupning

Kurskod: ADMADM00S

Denna kurs kommer att öka din förståelse för lönehantering. Kursen går ingående genom hur man räknar fram en lön samt förklarar varför lönen blir det den blir för en arbetstagare utifrån gällande regelverk. I kursen kommer du att få göra olika lönekörningar för arbetare och tjänstemän med hjälp av datorprogrammet VISMA lön 600.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personaladministration

Kursen personaladministration är till för dig som vill lära dig de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna på en personalavdelning. Du får kunskap om rekrytering, kompetens- och personalplanering samt förståelse för gruppsykologi och konflikthantering. Kursen ges som distansutbildning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: