Talande webbLyssna

Kurser inom affärskommunikation

Med affärskommunikation menas i första hand ett företags kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner, men också företagets interna kommunikation. Ämnet behandlar hur olika affärsdokument  utformas och hur presentations- och informationsmaterial framställs.

Undervisningen syftar till att du ska få kunskaper om och kunna använda affärsspråk som muntligt och skriftligt kommunikationsmedel, och om hur språket kan utformas och anpassas till olika ändamål och mottagare.

Affärskommunikation

Kurskod: AFFAFÄ00S

I kursen går vi igenom hur man framställer och använder olika typer av affärsdokument, till exempel förfrågan, anbud och beställning, samt skriftligt och muntligt informations- och presentationsmaterial. Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder ingår också.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: