Talande webbLyssna

Kurser inom ämnet människan

Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv

Etik och människans livsvillkor

Kurskod: MÄNETI0

Kursen behandlar etiska ställningstaganden och riktlinjer inom vård och omsorg samt kulturers och livsåskådningars betydelse för människors värderingar. Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare belyses.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: