Talande webbLyssna

Kurser inom engelska

Ämnet engelska syftar till att du ska utveckla kunskaper i att tala, skriva och förstå engelska , så att du ska kunna, vilja och våga använda språket i olika situationer och för skilda syften. Utöver språkkunskaper behandlar ämnet även livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella uttryck i de delar av världen där engelska används.

Engelska 5

Kurskod: ENGENG05

Kursen bygger på grundskolans engelska eller motsvarande Vi övar att TALA (presentera, diskutera, argumentera), LÄSA (texter av olika slag och med olika syften), HÖRA (även tal med viss social eller dialektal färgning), SKRIVA (bearbeta skriftliga framställningar). All kommunikation i kursen rör levnadsvillkor, attityder och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i delar av världen där engelska används.

Hemma får du läsa texter, göra skrivuppgifter och arbeta med webbmaterialet som följer med kursboken. På lektionerna övar vi mest att prata engelska (t ex prata i grupp om texter, diskutera åsikter, presentera korta nyheter). På lektionerna får du också tips vad just du kan förbättra och förklaringar om grammatik. Vi övar också hörförståelse på lektionerna. Under kursen kommer du att få lämna in skrivuppgifter av olika typ. Vi läser också en tunn och ej för svår roman som du får prata om med läraren eller i liten grupp. Kursen innehåller ett par prov på ordförråd och grammatik i kursboken och avslutas med Nationellt kursprov.


Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engelska 6

Kurskod: ENGENG06

Kursen bygger på Engelska 5.

Vi övar att TALA (argumentera, rapportera, resonera, motivera sina åsikter), LÄSA (texter av olika slag, även komplexa och formella, samtida och äldre skönlitteratur, populärvetenskapliga texter, recensioner), HÖRA (talat språk, också med dialekt, även via film), SKRIVA (bearbetning av språk, struktur, stilnivå). All kommunikation i kursen rör teman, form och innehåll i film och skönlitteratur och även levnadsvillkor, attityder och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i delar av världen där engelska används.

Hemma får du läsa texter och göra skrivuppgifter. På lektionerna övar vi mest att prata engelska (t ex prata i grupp om texter, diskutera åsikter, presentera korta nyheter). Du får också hålla en presentation inför gruppen eller en mindre grupp (om du tycker det är känns plågsamt). På lektionerna får du också tips vad just du kan förbättra och förklaringar om grammatik. Vi övar också hörförståelse på lektionerna. Under kursen kommer du att få lämna in skrivuppgifter av olika typ. Vi läser också en roman som vi både diskuterar i grupp och skriver en recension om. Kursen innehåller ett par prov på ordförråd och grammatik i kursboken och avslutas med Nationellt kursprov.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: