Talande webbLyssna

Kurser inom gerontologi och geriatrik

Gerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Kurskod: GERVÅR0

Förkunskaper: Vård och omsorgsarbete 1 och 2

Undervisningen i kursen behandlar demenssjukdomar och dess olika faser, utredning, bedömning och även vård och omsorg i sjukdom och livets slutskede. Du lär dig att kommunicera i svårare samtal och att använda kommunikationen som ett pedagogiskt verktyg.

I kursen får behandlas också hur pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt, samt bemötande, är viktiga delar av ett fungerande samarbete med andra. I kursen får du också kunskaper om lagar och andra bestämmelser, dokumentation, levnadsberättelsen och hur man arbetar aktivt med prevention och säkerhet inom demensvården. 

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldres hälsa och livskvalitet

Kurskod: GERÄLD0

Förkunskaper: Vård och omsorgsarbete 1 och 2

I kursen Äldres hälsa och livskvalitet får du lära dig om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Du får också lära dig om människors behov ur ett mångkulturellt, socialt och existentiellt perspektiv.

Kursen tar upp de vanligaste förekommande sjukdomarna hos äldre, behandling och läkemedelsanvändning av dessa. Du får också lära dig om åldrandet vid funktionsnedsättningar t ex. utvecklingsstörning. Munhälsa och fothälsa samt äldres kost, näringsbehov och nutrition samt, prevention och säkerhet är andra delar ur kursinnehållet.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: