Talande webbLyssna

Kurser inom grafisk kommunikation

Ämnet grafisk kommunikation handlar om hur visuella budskap framställs för olika syften och i olika sammanhang. Det behandlar också hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar bla journalistik, information och reklam.

Grafisk kommunikation 1

Kurskod: GRAGRA01

Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation. Vi arbetar i programmet Adobe Photoshop. Vi arbetar med processer kring idéskapande, skissteknik, layoutens betydelse, grafiska färgsystem och typografi.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grafisk kommunikation 2

Kurskod: GRAGRA02

Bygger på kursen Grafisk kommunikation 1.
Den här kursen handlar framförallt om text och bild med inriktning mot trycksaksproduktion. Vi arbetar huvudsakligen i programmet InDesign, där vi till exempel skapar informations- och tidningslayout, loggor, visitkort och reklamblad. Du får också lära dig hur man förbereder för tryckning på tryckeri. Typografi och layout är andra moment som ingår i kursen. Vi tittar in i Photoshop för enklare bildredigering.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: