Talande webbLyssna

Kurser inom hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. Ämnet behandlar hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Hälsopedagogik

Kurskod: HÄLHÄL0

Kursen behandlar olika aspekter av hälsa och berör olika former av hälsofrämjande arbete. I kursen läggs stor vikt vid att undersöka och arbeta konkret med sådant som påverkar människors hälsa och välbefinnande. 

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mental träning

Kursen ger kunskaper om hur olika psykologiska faktorer påverkar hur en person presterar, och om motivation och målfokusering. Du lär dig om olika stressorer som människor möter i vardagen och om teoretiska modeller och praktiska metoder för stresshantering och avslappning, t.ex. mindfulness.

Skolverkets informa tion om kursen

Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: