Talande webbLyssna

Kurser inom ledarskap och organisation

Ämnet ledarskap och organisation har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Ledarskap och organisation

Kurskod: LEDLED0

Ledarskap och organisation erbjuder en innehållsrik rundvandring i det som rör organisationen och dess människor. Kursen betonar människans roll i organisationen och belyser betydelsen av kompetens, personlig utveckling, motivation och kommunikation och hur dessa faktorer påverkar organisationens effektivitet och konkurrensförmåga. Kunskapen kommer öka din medvetenhet om vad som kännetecknar en fungerande organisation samt hur du ser på ditt eget ledarskap.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: