Talande webbLyssna

Kurser inom matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Matematik är grundläggande för t.ex. informationsteknik, och är ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Matematik 1a

Kursen ska ingå i yrkesinriktade gymnasieutbildningar.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, grundläggande geometri, beskrivande statistik samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Matematik 1b

Kursen ska ingå i examen motsvarande ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 1c

Kursen ska ingå i examen motsvarande naturvetenskapliga eller tekniska programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar trigonometri, vektorer, linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Matematik 2a

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkning med potenser, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, fördjupning inom geometri, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Matematik 2b

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkningar med potenser, exponentialtekvationer, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, , imaginära tal, viss geometri, egenskaper hos andragradsekvationer och andragradsfunktioner, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Matematik 2c

Kursen bygger på Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar logaritmer, kvadrerings- och konjugatregeln, exponential-, andragrads- samt rotekvationer, imaginära tal, viss geometri, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 3b

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar polynom, rationella uttryck, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 3c

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar absolutbelopp, cirkelns ekvation och enhetscirkeln, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: