Talande webbLyssna

Kurser inom medicin

Ämnet medicin har sin grund i olika medicinska kunskapsområden som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, och farmakologi. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

Medicin 1

Kurskod: MEDMED01

I Medicin 1 får du lära dig om människokroppens uppbyggnad, anatomi och fysiologi kopplat till vanliga sjukdomar och orsakssamband, symtom och diagnostisering, behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Andra delar av kursinnehållet är läran om mikroorganismer och deras spridningsvägar, de vanligaste läkemedel och deras verkningssätt. Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning ingår också i kursen.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Komplementärmedicin

I Kursen komplementärmedicinsk får man ta del av den komplementärmedicinska historiken samt olika behandlingsmetoder såsom massage, beröring som terapeutisk metod, olika verkningssätt samt dess effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Dessutom vilka lagar och bestämmelser som reglerar det komplementärmedicinska verksamhetsområdet.

Kurskod: HAAKOM0

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: