Talande webbLyssna

Kurser inom naturkunskap

Ämnet naturkunskap är tvärvetenskapligt och har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Naturkunskap 1a 1

Kurskod: NAKNAK01a1


Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Kursen omfattar följande moment: Vad är ett naturvetenskapligt förhållningssätt? Hållbar utveckling: energi, klimat, ekosystempåverkan mm. Människans sexualitet, sexuell hälsa.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturkunskap 1a 2

Kurskod: NAKNAK01a2

Bygger på naturkunskap 1a1

Kursen omfattar följande moment: Bioteknik ur ett evolutionärt och etiskt perspektiv. Möjligheter och konsekvenser rörande bland annat genteknik. Hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturkunskap 1b

Kurskod: NAKNAK01b

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Kursen omfattar följande moment: Vad är ett naturvetenskapligt förhållningssätt? Hållbar utveckling: energi, klimat, ekosystempåverkan mm. Bioteknik ur ett evolutionärt och etiskt perspektiv. Möjligheter och konsekvenser rörande bland annat genteknik. Hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturkunskap 2

Kurskod: NAKNAK02

Bygger på kursen Naturkunskap 1a2 eller kursen Naturkunskap 1b.
Kursen omfattar bland annat ett grundläggande kemiavsnitt. Evolution och hur vår världsbild vuxit fram. Människokroppens anatomi och fysiologi. Fördjupning kring det naturvetenskapliga arbetssättet. Laborationer.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: