Talande webbLyssna

Kurser inom religionskunskap

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Religionskunskap 1

Kursen tar upp kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Den ger kunskaper om olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner, och belyser religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Skolverkets informaion om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: