Talande webbLyssna

Kurser inom samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är tvärvetenskapligt och har sin bas huvudsakligen inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Samhällskunskap 1b

Bygger på Samhällskunskap grund.

Kursen behandlar demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU, och andra internationella och nordiska samarbeten. Den tar upp de mänskliga rättigheterna, och folkrätten och den humanitära rätten vid väpnade konflikter.

Kursen ger kunskap om sociala villkor för olika människor, om privatekonomi och konsumenträtt. Du lär dig  också metoder för att kritiskt bearbeta information.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: