Talande webbLyssna

Kurser inom sjukvård

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård.

Akutsjukvård

Kurskod: SJUAKU0

Förkunskaper: Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2

I kursen Akutsjukvård får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Du får också lära dig vård och omsorg före, under och efter operation samt smärtbehandling.
Också etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar som till exempel prioritering av patienter. Medicintekniska uppgifter samt rehabilitering, habilitering och egenvård är också delar ur kursens centrala innehåll du får kunskap om.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsjukvård

Kurskod: SJUHEM0

Förkunskaper: Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2

I den här kursen får du ökade kunskaper i vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet. Du lär dig också att identifiera etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet.

Kursen omfattar även kunskap om vård i livets slutskede, sorg och krishantering, rehabilitering, habilitering och egenvård i hemmet. Du får också kunskap om medicintekniska uppgifter, vårdplanering, lagar, bestämmelser och rutiner för dokumentation och avvikelsehantering.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: