Talande webbLyssna

Kurser inom sociologi

Ämnet sociologi handlar om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Ämnet utvecklar kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen.

Sociologi

Kurskod: SOISOO0

Varför är sex något som höjer killars men sänker tjejers status? Varför uppfattas naturen som hetero? Är det bättre att födas rik än smart? Kan man vara svart och rasist?

Sociologi behandlar frågor om kunskap, makt och handlingsutrymme. Och frågor om hur de hänger ihop. Kursen utvecklar såväl ditt vetande som dina analytiska, kommunikativa och vetenskapliga färdigheter.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: