Talande webbLyssna

Kurser inom vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala.

Vård- och omsorgsarbete 1

Kurskod: VÅRVÅR01

 

Kursen Vård- och omsorgsarbete 1 ger dig grundläggande kunskaper om olika teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg, om hur smitta och smittspridning förhindras, samt om det normala åldrandet, ur olika perspektiv. Du får också lära dig vad som menas med sekretess och delegering.

Kursen handlar även om kommunikation, samarbete och bemötande inom vård och omsorg, samt vad som menas med biståndsbedömning och vårdplanering. Du kommer också få kunskap om hälso- och sjukvårdens, samt socialtjänstens historia och utveckling.

I kursen ingår tre veckors praktik. I vissa fall kan praktiken valideras.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsarbete 2

Kurskod: VÅRVÅR02

 

Bygger på Vård- och omsorgsarbete 1.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom Vård- och omsorgsarbete, du får också kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet, samt vilka lagar och bestämmelser som gäller inom detta område. Även andra lagar, t.ex. Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, behandlas i denna kurs.

I denna kurs får du dessutom kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.

I kursen ingår tre veckors praktik. i vissa fall kan praktiken valideras.

Finns även som Flexkurs/Halvdistans. Eftersom undervisningen då sker via digitala lärarresurser, behöver du ha tillgång till en dator/surfplatta och internet under hela kursen.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkessvenska inom vård- och omsorgsarbete

Kurskod: Orienteringskurs Vård & omsorg

En orienteringskurs för dig som vill lära dig yrkessvenska för vård och omsorgsarbete. För dig som tänker arbeta inom vårdyrken i Sverige. Vi har en utbildad vårdlärare som undervisar dig. Du får låna kursböcker. 

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: