Talande webbLyssna

Kurser inom vård och omsorg - specialisering

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård samt psykiatri.

Vård och omsorg - specialisering: teckenspråk för hörande

Kurskod: SVTSVT01

Förkunskaper: Vård och omsorgsarbete 1 och 2

Vi lär oss producera och avläsa och förstå varandras tecknande i enkla vardagliga samtal, dialoger och presentationer. Vi arbetar med bokstavering, att bygga upp ett bas-teckenförråd, grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur, icke-manuella signaler, vardagsfraser, instruktioner, meddelanden och korta sammanhängande berättelser.

Vi övar upp den språkliga säkerheten och strategier för att lösa språkliga problem. Vi tar också upp vardagsliv, livsvillkor och historia i de olika sammanhang där teckenspråk används och använts. 

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: