Talande webbLyssna

Kurser i svenskt teckenspråk för hörande

Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning.

Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används.

Svenskt teckenspråk för 
hörande 1

Kurskod: SVTSVT01

Vi lär oss producera och avläsa och förstå varandras tecknande i enkla vardagliga samtal, dialoger och presentationer. Vi arbetar med bokstavering, att bygga upp ett bas-teckenförråd, grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur, icke-manuella signaler, vardagsfraser, instruktioner, meddelanden och korta sammanhängande berättelser.

Vi övar upp den språkliga säkerheten och strategier för att lösa språkliga problem. Vi tar också upp vardagsliv, livsvillkor och historia i de olika sammanhang där teckenspråk används och använts.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Svenskt teckenspråk för
hörande 2

Kurskod: SVTSVT02

Bygger på kursen Svenskt teckenspråk 1

Vi lär oss producera och avläsa och förstå varandras och andras tecknande i samtal, dialoger, presentationer, instruktioner, meddelanden och längre sammanhängande berättelser.
Vi ser teckenspråkiga texter på film och andra medier. Vi tar också upp vardagsliv, livsvillkor och historia i de olika sammanhang där teckenspråk används och använts.
Vi fortsätter att träna bokstavering, att bygga upp teckenförrådet, grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur, icke-manuella signaler, vardagsfraser, Vi studerar strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken, signaler och sammanhang. Strategier för att anpassa avläsningen till framställningen form och innehåll.
Vi studerar teckenspråkets satsbyggnad, fasta orala komponenter, icke manuella signaler och rumsaspekter. Vi arbetar också med strategier för att lösa problem i kommunikationen t ex omformuleringar, frågor och stödjande fraser, markörer för inledning och avslut i samtal.
Vi fortsätter öva språklig säkerhet t ex när det gäller bokstavering, tecken, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler samt grammatiska strukturer.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats.

Svenskt teckenspråk för
hörande 3

Kurskod: SVTSVT03

Bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 2 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan.

Vi fördjupar produktionen och avläsningsförmågan av varandras och andras tecknande i samtal, dialoger, presentationer, instruktioner, meddelanden och längre sammanhängande berättelser.
Vi ser teckenspråkiga texter på film och andra medier. Vi tar också upp vardagsliv, livsvillkor och historia i de olika sammanhang där teckenspråk används och använts. Vi behandlar dövas tvåspråkighetssituation och teckenspråkets förhållande till tal-och skriftspråket.
Vi fortsätter att träna bokstavering, att bygga upp teckenförrådet, grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur, icke-manuella signaler, vardagsfraser, Vi studerar strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken, signaler och sammanhang.
Strategier för att anpassa avläsningen till framställningen form och innehåll. Vi arbetar med enkel prosa, instruktioner, berättelser och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk. Diskussioner, samtal och textproduktion för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
Vi fortsätter att studera språkliga företeelser, t e x teckenspråkets satsbyggnad, fasta orala komponenter, icke manuella signaler och annan grammatisk struktur.
Vi studerar strategier för att uppfatta detaljer och betydelsebärande enheter för att förstå sammanhang samt för att anpassa avläsningen till form, innehåll och syfte, olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i teckenspråkiga texter och variation av teckenspråket för olika sammanhang och syften.

Skolverkets information om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: