Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Bygglovshandläggare/
Byggnadsinspektör

Startar 14 augusti 2020

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig en gedigen teoretisk och praktisk grund för att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Efterfrågan på utbildade handläggare och inspektörer är stor så du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. 

Detta gör en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör:

handlägger bygglov från inkommet ärende till slutbesked

tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning

tolkar översikts-och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov

bedömer samspel mellan ny och äldre bebyggelse

håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen

kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga

för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämnden

Innehåll och upplägglänk till annan webbplats

Behörighet och förkunskaperlänk till annan webbplats

Ansökanlänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information