Talande webbLyssna

Lärarassistent - inriktning integration och specialpedagogik

Lärare hjälper elev

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du måste också uppfylla kraven för särskilda förkunskaper.

Lägst betyget E/G eller motsvarande kunskaper:


1. Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/8

--- och ---

2. Barn och fritidsprogrammet

Kommunikation 100 p.

Pedagogiskt ledarskap, 100 p.

Lärande och utveckling, 100 p.

Människors miljöer, 100 p.

eller motsvarande kunskaper

Även om du inte har läst dessa kurser kan du ha likvärdiga kunskaper som du fått på annat sätt. Du kan t.ex. ha läst barn- och fritidsprogrammet i den gamla gymnaisieskolan eller andra program som har liknande kurser, t.ex. vård och omsorgsprogrammet. Du kan också ha arbetat med barn och ungdomar länge eller studerat utomlands eller på högskolan. Du kan i så fall söka via kvoten reell kompetens. Läs mer om reell kompetens nedan.

Hör av dig till studie- och yrkesvägledare om du är osäker på din behörighet.


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan du åberopa så kallad reell kompetens. Det innebär att du visar att du har förutsättningar att klara utbildningen och att arbeta som lärarassistent. Om vi bedömer att du uppfyller dessa krav kan vi göra undantag från behörighetskraven och anta dig till utbildningen.

För att åberopa reell kompetens krävs att du skriver ett personligt brev  där du redogör för de kunskaper och erfarenheter som kan motsvara de angivna behörighetskraven.

Som hjälp kan du använda nedanstående blankett som du antingen kan fylla i digitalt (kräver Word) eller använda som vägledning för vad du kan ta upp i ditt personliga brev.
Blankett (word) Word, 24.9 kB.
Blankett (pdf) , 211.6 kB.

Blanketten/Brevet ska bifogas i ansökan tillsammans med övriga dokument som styrker din behörighet.

GLÖM INTE ATT MARKERA RUTAN FÖR REELL KOMPETENS NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN.

Tillgodoräknande

Om du redan har kunskaper motsvarande kunskapskraven i en kurs, kan du få tillgodogräkna dig den kursen.

OBSERVERA att du redan i ansökan måste ange vilken kurs du vill tillgodoräkna dig samt bifoga dokument som styrker att du har de kunskaper som motsvarar kursens innehåll.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande , 974.6 kB.Om Lärarassistent - inriktning integration och specialpedagogik

Innehåll och upplägg

Ansökan

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information