Talande webbLyssna

Stadsbyggnads-
koordinator

Innehåll

Utbildningen består av tolv teoretiska delkurser som ger dig goda ämneskunskaper.

Dessutom gör du praktik på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbetet) under en längre period. På så sätt får du både praktisk erfarenhet och inblick i branschen.

Kurser

5 YH-poäng = 1 vecka heltids studietakt

Detaljplanering och plan- och bygglagen (PBL) 30 p.

Digitala processer 35 p.

Examensarbete 20 p.

Fastighetsrätt och fastighetsteknik 20 p.

Geografisk information och kartteknik 20 p.

Hållbar utveckling 15 p.

Kommunal markförvaltning 10 p.

Kommunikation och bemötande 15 p.

LIA (Lärande i arbetslivet) 55 p.

Offentlig förvaltning 15 p.

Plangenomförande och markexploatering 15 p.

Projektarbete och mötesteknik 20 p.

Samhällsplanering 10 p.

Verksamhetsstyrning och upphandling 20 p.

Totalt 300 YH-poäng


Exempel på kursinnehåll:

Hur en kommun fungerar: lagar, myndighetsutövning, politiska processer

Mark-, plan- och miljölagstiftning

Administrativ hantering av stadsbyggnadsärenden

Digitala processer och IT-system inom stadsbyggnadsområdet

Kart- och fastighetsinformation (CAD och GIS)

Hur en byggnad kommer till

Presentationsteknik och konflikthantering.

Upplägg

Längd och omfattning

Heltid

1,5 år

Termin 1: 15 augusti 2022 - 25 december 2022

Termin 2: 9 januari 2023 - 25 juni 2023

Termin 3: 14 augusti 2023 - 10 december 2023

Distansutbildning

Följande beskrivning avser ett normalläge då vi inte är drabbade av pandemi. Om pandemin fortfarande råder när utbildningen startar anpassar vi undervisningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbildningen är på distans med webbsända seminarier1-2 kvällar i veckan: Dessa följer du via din dator i realtid eller när det passar dig.

Du tar del av material, kommunicerar med lärare samt lämnar in uppgifter via skolans lärplattform Itslearning.

Två gånger på hösten och tre gånger på våren är det fysiska träffar, fredag-lördag, då vi träffas på Komvux Värmdö i Gustavsberg, strax utanför Stockholm.

Den tredje terminen är det en kort teoretisk distanskurs i början av hösten. Resten av terminen arbetar du med ditt examensarbete och gör LIA på en arbetsplats nära din hemort samt


OBSERVERA att vissa seminarier kan ha obligatorisk närvaro som krav. Detta avser nyckelmoment i ett mindre antal kurser och anges i kursplanerna och vid kursstart!

Om Stadsbyggnadskoordinator Länk till annan webbplats.

Behörighet och förkunskaper Länk till annan webbplats.

Ansökan Länk till annan webbplats.

Text

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information