Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Stadsbyggnads-
koordinator

OBSERVERA!
Besked om en ny utbildning 2021 kommer i januari/februari

Innehåll

Utbildningen består av tolv teoretiska delkurser som ger dig goda ämneskunskaper.

Dessutom gör du praktik på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbetet) under två längre perioder. På så sätt får du också praktisk erfarenhet och inblick i branschen.

Kurser

5 YH-poäng = 1 vecka heltids studietakt

Detaljplanering och plan- och bygglagen (PBL) 35 p.

Digitala processer 40 p.

Examensarbete 20 p.

Fastighetsrätt och fastighetsteknik 25 p.

Geografisk information och kartteknik 25 p.

Hållbar utveckling 20 p.

Kommunal markförvaltning 15 p.

Kommunikation och bemötande 15 p.

LIA 1 (Lärande i arbetslivet) 40 p.

LIA 2 (Lärande i arbetslivet) 60 p.

Offentlig förvaltning 20 p.

Plangenomförande och markexploatering 20 p.

Projektarbete och mötesteknik 25 p.

Samhällsplanering 15 p.

Verksamhetsstyrning och upphandling 25 p.

Totalt 400 YH-poäng


Exempel på kursinnehåll:

Hur en kommun fungerar: lagar, myndighetsutövning, politiska processer

Mark-, plan- och miljölagstiftning

Administrativ hantering av stadsbyggnadsärenden

Digitala processer och IT-system inom stadsbyggnadsområdet

Kart- och fastighetsinformation (CAD och GIS)

Hur en byggnad kommer till

Presentationsteknik och konflikthantering.

Upplägg

Längd och omfattning

Heltid

2 år

Termin 1: 28 augusti 2020 - 14 december 2020

Termin 2: 28 december 2020 - 31 maj 2021

Termin 3: 13 augusti 2021 - 20 december 2021

Termin 4: 28 december 2021 – 3 juni 2022

Distansutbildning

Utbildningen är på distans med distansföreläsningar en kväll i veckan som du följer via din dator i realtid eller när det passar dig. Om du har möjlighet kan du också närvara fysiskt på lektionerna.

I utbildningen ingår också ett antal fysiska helgträffar fredag-lördag.

Antalet fysiska helgträffar är 3-5 träffar/termin, beroende av de olika kursernas längd och ordning

Platsen för träffarna är Komvux Värmdö, Gustavsberg, strax utanför Stockholm.

Du tar del av material, kommunicerar med lärare samt lämnar in uppgifter via skolans lärplattform Itslearning.Om Stadsbyggnadskoordinatorlänk till annan webbplats

Behörighet och förkunskaperlänk till annan webbplats

Ansökanlänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information