Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Trafiklärare

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Du har gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkorlänk till annan webbplats

Dessutom krävs att du

  1. gör ett körtest genomförd av angiven trafikskola. Läs vidare på sidan Ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriskt för alla sökande.
  2. har uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i
    Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.
  3. innehar körkort med förarbehörighet B, och har under sammanlagt minst 18 månader de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan du åberopa så kallad reell kompetens. Det innebär att du visar att du har förutsättningar att klara utbildningen och att arbeta som trafiklärare. Om vi bedömer att du uppfyller dessa krav kan vi göra undantag från behörighetskraven och anta dig till utbildningen.

För att åberopa reell kompetens krävs att du skriver ett personligt brev där du redogör för de kunskaper och erfarenheter som kan motsvara de angivna behörighetskraven.

Som hjälp kan du använda nedanstående blankett som du antingen fyller i digitalt (kräver Word) eller använder som vägledning för vad du kan ta upp i ditt personliga brev.
Blankett (word)Word
Blankett (pdf)

Blanketten/Brevet ska bifogas i ansökan tillsammans med övriga dokument som styrker din behörighet.

GLÖM INTE ATT MARKERA RUTAN FÖR REELL KOMPETENS NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN.

Validering/Tillgodoräknande

Om du redan har kunskaper motsvarande kunskapskraven i en kurs, kan du få tillgodogräkna dig den kursen.

OBSERVERA att du redan i ansökan måste ange vilken kurs du vill tillgodoräkna dig samt bifoga dokument som styrker att du har de kunskaper som motsvarar kursens innehåll.

Om trafiklärarelänk till annan webbplats

Innehåll och upplägglänk till annan webbplats

Ansökanlänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information