Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, vårdare inom psykiatrin m.m.

I Sverige är det brist på utbildade undersköterskor och du har goda chanser att få anställning.

Längd och innehåll

Längd: 3 terminer heltid.

Totalt 1500 poäng

Du har undervisning i skolan 1 dag i veckan. Övrig tid är självstudier.

I utbildningen ingår 6-14 veckors praktik, beroende på vilka fördjupningskurser du väljer.

De två första terminerna är grundutbildning. Den tredje terminen väljer du inriktning, antingen mot hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder eller äldreomsorg.

Kurser


Termin 1

 • Medicin 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Hälsopedagogik
 • Samhällskunskap 1a1* (sommarkurs på distans)
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1* (sommarkurs på distans)

Termin 2

 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vårdpedagogik och handledning alt. Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*
 • Vård- och omsorgsarbete 2

* Gäller inte dig som sedan tidigare har betyg i motsvarande kurs


Termin 3.
Välj en inriktning:

Inriktning hälso- och sjukvård

 • Akutsjukvård (200 p)
 • Medicin 2 (100 p)
 • Vård och omsorg specialisering del 1 (50 p)
 • Vård och omsorg specialisering del 2 (50 p)

Inriktning äldreomsorg

 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vård och omsorg specialisering del 1 (50 p)
 • Vård och omsorg specialisering del 2 (50 p)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande.

Validering

Om du har yrkeserfarenhet finns möjlighet att få dina praktiska kunskaper validerade. Det innebär att du kan förkorta din studietid.

I vissa fall kan praktiken valideras, vilket innebär att du kan tillgodoräkna dig den yrkeserfarenhet du har.

Du kan läsa enstaka kurs

Du kan söka samtliga kurser som enstaka kurs. De är 9-20 veckor långa.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information