Söka högskolestudier till hösten 2021 - Beställ gymnasiebetyg senast 18 juni!

Du som ska söka högskolestudier till hösten 2021 och vill få slutbetyg eller gymnasieexamen utfärdat behöver kommunen och göra en beställning senast fredag 18 juni.

Du kan ta med kurser i ditt slutbetyg/din examen under förutsättning att beställning av examen/slutbetyg kommit in senast den 18 juni.

Vi börjar handlägga beställningar åter i augusti i samband med skolstart.

Kommunen ansvarar för att skicka alla betyg till antagning.se. Du som elev ansvarar för att dina betyg finns tillgängliga på antagning.se.

-------------------------------------------------------------------

Bussförarutbildning nedlagd

Vår samarbetspartner Keolis har tyvärr lagt ner sin bussförarutbildning. Det innebär att det inte längre går att söka utbildningen hos oss på Komvux Värmdö.

Däremot kan du fortfarande utbilda dig till bussförare via andra utbildningsanordnare. Gå till yrkesforarkurser.se/bussforare/. Länk till annan webbplats.

--------------------------------------------------------------------

Coronapandemin
Höstens kurser startar på distans

Alla höstens kurser startar på distans.

Komvux Värmdö följer kommer under hösten att anpassa undervisningen efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Du får mer information om skolstarten och fortsättningen på hösten av lärarna i dina kurser.

_______________________________________

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från Komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Se pressmeddelande från Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Studera hos oss

Fem anledningar till att du ska välja Komvux Värmdö:

  • Du behöver inte köpa några böcker till den kommunala vuxenutbildningen - du får låna läromedel av oss!
  • Du kan kombinera arbete med studier.
  • Vi har utbildningar som leder till arbete.
  • Våra kurser och utbildningar leds av engagerade och kunniga lärare.
  • Det är lätt att ta sig till oss oavsett om du kommer från Värmdö eller Nacka - vi finns centralt vid bussterminalen i Gustavsbergs centrum.

Våra elever rekommenderar oss!

Har du frågor?

Studie- och yrkesvägledare (SYV) Jennie Nilsson

Telefontider:

måndag-torsdag kl. 10.00-11-00, 13.00-14.00
fredag 10.00-11.00

Telefon: 08-570 483 31

Epost-adress: komvux@varmdo.se

Expeditionen har öppet

måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Expeditionens telefontider:
måndag-fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00

Telefon: 08 -570 483 31
Epost-adress: komvux@varmdo.se


Utbildningar

Ett medicinskt team iklädda sjukhuskläder.

Vård och omsorg är utbildningen för dig som vill arbeta med omvårdnad av människor. Efter studierna är du utbildad undersköterska och kan arbeta t.ex. inom hälso- och sjukvården eller kommunens äldreomsorg. Läs mer om undersköterska

Barn åker rutchkana och barnskötaren är med dem.

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med barn och barnomsorg, och som vill lära dig yrket på plats hos en förskola eller ett fritidshem.
Läs mer om barnskötarelärling/APL

Utbildningarna på yrkeshögskolan genomförs i samarbete med arbetslivet. Läs mer

Vi erbjuder YH-utbildningarna

Bygglovshandläggare/
Byggnadsinspektör

Lärarassistent

Stadsbyggnadskoordinator

Trafiklärare

De här utbildningarna passar dig som vill arbeta med löpande arbetsuppgifter inom ekonomi, t.ex. löneadministration, bokföring och fakturering. Det passar också dig som vill starta och driva eget företag.
Läs mer om ekonomiutbildningar

Utbildning för dig som vill lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats. APL finns inom många yrkesområden och du har goda chanser att snabbt få arbete efter din utbildning.
Läs mer om APL/Lärlingsutbildning

Komvux som särskild utbildning är skola för dig som har en utvecklingsstörning eller har fått en hjärnskada. Här får du lära dig saker som gör det lättare för dig i ditt vardagliga liv.
Läs mer om Lärvux

Nytt på skolan