Talande webbLyssna

Energideklaration

Byggnaders energiförbrukning varierar stort. Energideklaration är en redovisning av varje fastighets sätt att använda energi. Den visar hur mycket energi en byggnad förbrukar jämfört med andra.

Energideklaration

Energideklaration är en redovisning av varje fastighets sätt att använda energi. Den visar hur mycket energi en byggnad förbrukar jämfört med andra. En energideklaration ska innehålla uppgifter om byggnadens
energiprestanda, ventilationskontroll och eventuell radonmätning som har utförts i byggnaden.

När en bostad säljs eller hyrs ut ska energiprestandan tydligt anges i annonsen. Om säljaren inte kan visa en energideklaration, får köparen senast sex månader efter tillträde upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

En energideklaration ska alltid göras av en oberoende expert som är certifierad. Energideklarationen gäller sedan i tio år. De certifierade energideklarationskonsulterna hittar du i Boverkets registerlänk till annan webbplats.

 

Senast publicerad: 2019-10-01