Talande webbLyssna

APL/Lärlingsutbildning

Kombinera jobb och studier

På Komvux Värmdö kan du välja utbildningsformen APL. Det innebär att du utbildar dig direkt på en arbetsplats. Många av våra APL-studeranden går direkt till arbete efter avslutad utbildning, så den här vägen finns det goda chanser att få jobb.

Komvux Värmdö erbjuder APL-utbildning inom flera olika yrken och yrkesområden, bland annat:

  • Hotell och restaurang: servitör, bartender, receptionist, kock, konferens- och evenemangsplanerare.
  • Bygg: snickare, rörmokare, elektriker, murare
  • Förskola: barnskötare
  • Trädgård: anläggare, parkarbetare, kyrkogårdskötare
  • Eget förslag

APL är utbildning på en arbetsplats

APL-utbildning för vuxna är arbetsplatsförlagt lärande på gymnasial nivå. Utbildningens syfte är att ge dig en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Skillnaden mot en vanlig yrkesutbildning är att dina studier är arbetsplatsförlagda, arbetsplatsen är alltså ditt klassrum. Du har en studieplan som du följer, och på arbetsplatsen har du en handledare som ansvarar för att du får de rätta kunskaperna. Det ingår också en del teori i din utbildning och då får du stöd av lärarna på Komvux Värmdö.

Vem kan söka?

  • Du kan söka APL-utbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

  • Vi vänder oss först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan.

  • Om du har en gymnasieexamen men är arbetslös eller har tillfälliga anställningar kan du också söka APL.

Hur lång är utbildningen?

En APL-utbildning kan pågå från 20 veckor upp till 2 år. Längden beror på dina förkunskaper och på vilket yrkesområde du har valt.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/ Grundläggande svenska som andraspråk alternativt göra ett nivåtest som visar att du att du har tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta till dig utbildningen och kommunicera på din APL-plats.

Ansökan/Information

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jennie Nilsson 08-570 471 54

 

E-post: Jennie.nilsson@varmdo.se

Våra APL-utbildningar


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information