Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Barnskötare

Barnskötarutbildning APL/lärling är en utbildning där du till största delen lär dig arbetet som barnskötare på plats hos en förskola eller ett fritidshem. På din praktikplats får du stöd och hjälp av din handledare för att lära dig yrket.

Du kan kombinera arbete med studier

Utbildningens längd och innehåll

Utbildningen pågår under 2-3 terminer och omfattar 900-1300 poäng.

Du gör din APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats 4 dagar i veckan.

En dag i veckan är du i skolan och har lektioner/föreläsningar, gruppövningar, seminarier eller examinationer.

Tolv kurser ingår i utbildningen:

 • Barns lärande och växande
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information