Talande webbLyssna

Bygglovshandläggare/
Byggnadsinspektör

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du måste också uppfylla kraven för särskilda förkunskaper.

Lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande tre alternativ:


1.
Bygg- och anläggningsprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.

Bygg och anläggning 1, 200 p.

Bygg och anläggning 2, 200 p.


--- eller ---

2.
Teknikprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.

Teknik 1, 150 p.


--- eller ---

3.
Teoretiska kurser som finns på flera program

Engelska 6/ B, 100 p.

Matematik 2/ B, 100 p.

Svenska 2/ B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.


Behörighet från tidigare kursplaner

Du uppfyller också kraven för behörighet i Bygg och anläggning 1 och 2 om du har godkänt i samtliga följande kurser:

Byggkunskap 50 p.

Hus och anläggningsbyggnad 150 p.

Arbetsmiljö och säkerhet 50 p.

Måleri och byggplåt 100 p.

Rit och mätteknik 50 p.


Du uppfyller också kraven förbehörighet i Teknik 1 om du har godkänt i samtliga följande kurser:

Teknik, människa, samhälle 50 p.

Teknikutveckling och företagande 150 p.

Urvalsgrunder

Betyg från särskild behörighet

Tidigare akademisk utbildning

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan du åberopa så kallad reell kompetens. Det innebär att du visar att du har förutsättningar att klara utbildningen och att arbeta som bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör. Om vi bedömer att du uppfyller dessa krav kan vi göra undantag från behörighetskraven och anta dig till utbildningen.

För att åberopa reell kompetens krävs att du skriver ett personligt brev där du redogör för de kunskaper och erfarenheter som kan motsvara de angivna behörighetskraven.

Som hjälp kan du använda nedanstående blankett som du antingen fyller i digitalt (kräver Word) eller använder som vägledning för vad du kan ta upp i ditt personliga brev.
Blankett (word) Word, 24.9 kB.
Blankett (pdf) , 211.6 kB.

Blanketten/Brevet ska bifogas i ansökan tillsammans med övriga dokument som styrker din behörighet.

GLÖM INTE ATT MARKERA RUTAN FÖR REELL KOMPETENS NÄR DU FYLLER I ANSÖKA


Tillgodoräknande

Om du redan har kunskaper motsvarande kunskapskraven i en kurs, kan du få tillgodogräkna dig den kursen.

OBSERVERA att du redan i ansökan måste ange vilken kurs du vill tillgodoräkna dig samt bifoga dokument som styrker att du har de kunskaper som motsvarar kursens innehåll.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande , 974.6 kB.

Om Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör Länk till annan webbplats.

Innehåll och upplägg Länk till annan webbplats.

Ansökan Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information