Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

OBSERVERA!
Besked om en ny utbildning 2021 kommer i januari/februari

Innehåll

Utbildningen består av nio teoretiska delkurser som ger dig goda ämneskunskaper.

Dessutom gör du praktik på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbetet) under en längre period. På så sätt får du också praktisk erfarenhet och inblick i branschen.

Kurser

5 YH-poäng = 1 veckas heltids studietakt

Arkitektur och kulturhistoria 30 p.

Bygglov 60 p.

Byggteknik 45 p.

Examensarbete 5 p.

Kommunal förvaltning 10 p.

Hållbarhet 15 p.

Miljöbalkens koppling till PBL 10 p.

Kommunikation och bemötande 10 p.

Kontroll och tillsyn 40 p.

Lärande i arbetslivet (LIA) 70 p.

Samhällsplanering 10 p.

Totalt 300 poäng

Upplägg

Distansutbildning

Utbildningen är på distans med distansföreläsningar en kväll i veckan som du följer via din dator i realtid eller när det passar dig. Om du har möjlighet kan du också närvara fysiskt på lektionerna.

I utbildningen ingår också ett antal fysiska helgträffar fredag-lördag.

Antalet fysiska helgträffar per termin är olika beroende av de olika kursernas längd och ordning.

Platsen för träffarna är Komvux Värmdö, Gustavsberg, strax utanför Stockholm.

Du tar del av material, kommunicerar med lärare samt lämnar in uppgifter via skolans lärplattform Itslearning.

Längd och omfattning

Heltid

1,5 år (60 veckor)

Termin 1: augusti 2020- december 2020

Termin 2: december 2020 - juni 2021

Termin 3: augusti 2021 - december 2021


Om Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektörlänk till annan webbplats

Behörighet och förkunskaperlänk till annan webbplats

Ansökanlänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information