Tyck till
Talande webbLyssna

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Elever sitter vid ett runt bord i kafeterian

Alla barn som är folkbokförda i Värmdö kommun ska i möjligaste mån erbjudas en plats i en närliggande skola. Du som har barn i åldern 6–16 år har även möjlighet att önska en annan grundskola. Utanför skolans ordinarie tider har barn även möjlighet att vistas i fritidshem. 

Om grundskoleutbildning

Förskoleklass och grundskola är obligatorisk för alla barn i åldern 6–16 år. Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet, samt en grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika ämnena.

Om grundsärskoleutbildning

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsnämnden beslutar om ditt barn har rätt att gå i skolformen grundsärskola.

Läs mer om grundsärskola i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.

​Hitta grundskolor på karta

På kommunens webbkartalänk till annan webbplats kan du se samtliga grundskolor i kommunen.

  • Öppna webbkartan.
  • Klicka på Utbildning och barnomsorg i vänstermenyn.
  • Tryck på knappen Skolor för att se skolor.

Senast publicerad: 2019-12-10