Talande webbLyssna

PRAO, elevpraktik

En del av grundskolans undervisning om arbetslivet består av praktisk arbetslivsorientering (PRAO), där eleven är ute på en arbetsplats under en eller två veckor i årskurs 8.

För många elever är praon den första kontakten med arbetslivet och därför mycket viktig.​

Detta ska PRAO ge eleverna

  • Kunskaper om arbetslivet genom egna upplevelser.
  • Erfarenhet från olika yrkesområden och miljöer.
  • Kunskaper om medbestämmande och fackligt arbete.
  • En grund för studie- och yrkesval.

Perioder för PRAO

Skolorna i kommunen har olika veckor då eleverna är ute på praktik. Mer information om detta hittar du som elev eller förälder genom din skola.

Grundskolor i Värmdö kommun

Hur ska PRAO se ut?

Under PRAO-perioden ska eleven få prova på olika arbetsmoment och att ta egna initiativ. Eleven ska nyttjas, men får inte utnyttjas. Praktiken är ett led i skolarbetet och eleven ska inte ha någon lön för den.

  • Eleven ska följa arbetsplatsens tider i möjligaste mån.
  • Arbetstiden får inte överstiga 7 timmar per dag och får omfatta högst 35 timmar i veckan.
  • Eleven ska inte arbeta före kl. 07.00 och inte efter 19.00.
  • Han eller hon får inte heller utföra arbetsuppgifter som medför risk för överansträngning eller olycksfall ifall eleven är under 18 år.
  • På arbetsplatsen ska det finnas en handledare/kontaktperson som ska introducera eleven på arbetsplatsen och ge hjälp och stöd.

Information för arbetsgivare

Elever som vållar skada under sin PRAO är försäkrade via Värmdö kommun. Arbetsgivaren kontaktar i förekommande fall skolan.

Mer information på Svenskt Näringslivs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2018-06-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation