Tyck till
Talande webbLyssna

Nyanlända barn 7-15 år

Mottagande och introduktion organiseras av den skola eleven fått plats på.

Introduktion

Under den första tiden sker en introduktion och första grundläggande kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund och kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare planeringen av elevens utbildning.

Klassplacering

Efter kartläggningen kommer eleven att placeras i klass. Klassplacering sker efter max två månader.

Informationsbroschyr - svenska skolan för nyanlända


Senast publicerad: 2019-03-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation