Krångelombud

Har du upplevt onödigt krångel när du haft ett ärende med Värmdö kommun? Då kan du kontakta vår nya funktion krångelombud, som har i uppdrag att minska krångel som drabbar dig som bor, verkar eller vistas i Värmdö.

Vi vill inte att du ska uppleva onödigt krångel i ditt ärende med Värmdö kommun. Därför startar vi en ny funktion, krångelombud, som ska fungera som din röst inåt, när saker känns svåra att förstå eller göra. Det kan handla om en besvärlig ansökan, eller egentligen vad som helst som ligger inom kommunens ansvar.

Krångelombudet driver arbetet för att hitta och försöka åtgärda krångel i alla kommunens verksamheter.

Vad räknas som krångel?

  • Om kommunen ansvarar för eller är involverad i det som krånglar
  • Om något är besvärligt, struligt, svårt eller krångligt

Vad räknas inte som krångel?

Se Krångelärenden

Förvirrad medborgare

Kontakta krångelombudet

Använd formuläret nedan för att kontakta kommunens krångelombud.

Observera att de uppgifter som du lämnar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. För din egen säkerhets skull, skicka därför inga personliga uppgifter av känslig karaktär i detta formulär.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att krångelombudet ska kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Läs mer om hur Värmdö kommun hanterar dina personuppgifter på varmdo.se/personuppgifter.