För elever

Till oss är du välkommen som du är. Komvux Värmdö står för alla människors lika värde, rätt till delaktighet och till ett respektfullt bemötande. Vår skola ska vara en trygg plats där du känner tillhörighet och gemenskap, studieglädje och arbetsro.

Lärplattformen som används heter itslearning.

Om du har frågor som du inte får svar på här är du alltid välkommen att kontakta oss.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) hjälper dig att planera dina studier.

Du kan få svar på frågor om krav på behörighet till högre utbildning, prövningar och ansökningar till kurser.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Hanna Leffler
hanna.leffler@varmdo.se
08-570 482 69

Beställning av enstaka kursbetyg eller utdrag ur betygskatalog över kurser du studerat på KomVux Värmdö sker via tjänsten:

Mina sidor (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett uttdrag ur betygskatalogen är en förteckning av kurser som du har läst.

Beställ ett examensbevis eller slutbetyg genom att vända dig till:

vuxenutbildningen@varmdo.se

Som elev hos oss har du rätt att vara dig själv och att få ett respektfullt bemötande, både från personal och från andra elever. Komvux Värmdö arbetar aktivt för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Om du känner att du har blivit utsatt för kränkande behandling, eller om du har sett eller hört att någon annan har utsatts, vill vi att du berättar det, så att vi kan förhindra att det upprepas.

Anmälan om kränkande behandling kan göras anonymt.

Värdegrund

Till oss är du välkommen som du är. Komvux Värmdö står för alla människors lika värde, rätt till delaktighet och till ett respektfullt bemötande. Vår skola ska vara en trygg plats där du känner tillhörighet och gemenskap, studieglädje och arbetsro.

Komvux Värmdös värdegrund utgår ifrån den värdegrund som ska genomsyra all skolverksamhet i Sverige. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att förmedla och gestalta:

  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan män och kvinnor
  • Att motverka traditionella könsmönster
  • Solidaritet med svaga och utsatta
  • Att motverka alla former av kränkande behandling
  • Att bidra till att skapa den gemenskap som håller ett demokratiskt samhälle samman

Vi utreder alla synpunkter som vi får in, och om det behövs vidtar vi åtgärder för att liknande händelser inte ska hända igen. Eftersom Komvux Värmdö tillhör Värmdö kommun lämnar du dina synpunkter på kommunens sida för synpunkter. Din synpunkt kommer att skickas vidare till rektor för Komvux Värmdö.

Om du vill kan du vara anonym när du lämnar in en synpunkt, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat din synpunkt:

Synpunkter och klagomål för vuxenutbildningen

När du studerar hos Komvux Värmdö kan du ha rätt till studiemedel. Det beslutas av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.