Prövning av betyg

Du kan ansöka om särskild prövning om du vill få chans att höja ett betyg som du redan fått, eller vill få betyg i ett ämne som du behärskar men ännu inte har ett betyg i.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i en kurs på gymnasial eller grundläggande nivå. Du läser in kursen helt och hållet på egen hand, och visar sedan dina kunskaper för en lärare under en begränsad provperiod eller ett specifikt provtillfälle.

Regler för prövning

En prövning omfattar en hel kurs, enligt den nationella kursplanen.
Det går inte att göra en prövning för en del av en kurs.

Hos Komvux Värmdö kan du göra prövning under vissa perioder. Du ser när dessa är under "Prövningsperioder" nedan. Vi erbjuder endast prövning i de ämnen som vi har i vårt kursutbud den aktuella studieperioden och en prövning per tillfälle.

Vilka kurser vi har för aktuell termin kan du se i kurskatalogen:

Kurskatalog Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan till prövning ska göras och vara oss tillhanda senast det datum som du ser under "Prövningsperioder".

Du anmäler dig genom att fylla i blanketten nedan:

Anmälan till prövning 2023, pdf , 110.3 kB. Länk till annan webbplats.

Anmälningar som kommer in efter anmälningsdatums slut och tid kommer inte att handläggas! Datum och tider för anmälan hittar du nedan vid "Prövningsperioder".

Obs! Om prövningens mål är att höja ett tidigare betyg måste du även bifoga en kopia av betyget till din anmälan.

När du har fyllt i blanketten lämnar du den till oss på Komvux Värmdö
på något av följande sätt:

 1. Mejla till komvux@varmdo.se
 2. Lämna den till expeditionen på Komvux Värmdö.
  Om expeditionen är stängd finns en brevlåda som du kan lägga ansökan i.
 3. Skicka blanketten per post till:
  Komvux Värmdö
  134 81 Gustavsberg

Kostnad

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, och ska betalas senast en vecka före prövningstillfället.
När din anmälan har kommit in får du en faktura på avgiften som ska betalas innan sista betalningsdag. När du har betalat kommer ansvarig ämneslärare kontakta dig för planering av din prövning. Prövningsavgiften återbetalas inte om du inte fullföljer prövningen.

F-prövning

Om du har fått F/IG på en kurs som du har läst på Komvux Värmdö kan du göra en så kallad F-prövning. F-prövningen är kostnadsfri under ett år efter det att du fick betyg i kursen. Under det året kan du inte gå om kursen.

Hur går prövningen till?

När din prövningsansökan är godkänd och när vi ser att eventuell prövningsfaktura är betald, kontaktar ansvarig ämneslärare dig för mer information om prövningens upplägg. Hur just din prövning läggs upp och genomförs sker i samråd och överenskommelse med den lärare som ansvarar för din prövning. Prövningen består vanligtvis av en skriftlig del och en muntlig del. Dessa genomförs alltid på plats i våra kurslokaler i Gustavsberg, Värmdö.

Efter cirka två till tre veckor får du besked om resultatet på prövningen av din lärare. Det formella betygsdokumentet måste du dock beställa med hjälp av ditt Bank ID via webbsidan https://varmdo.alvis.se/nyhet/1089Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Värmdö kommun är även kopplad till Beda betygsdatabasen och rapporterar betyg till exempelvis www.antagning.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Viktigt att notera!

 • Anmälningar som kommer in efter anmälningsdatums slut kommer inte att handläggas!
 • Om prövningens mål är att höja ett tidigare betyg måste du även bifoga en kopia av betyget. Gäller även vid F-prövning!

 • Prövningar hos oss genomförs alltid på plats i våra kurslokaler i Gustavsberg.

 • Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs och en prövning per tillfälle.
  Avgift ska betalas senast en vecka före prövningstillfället. (se betalningsdatum nedan)

 • Om du har fått F/IG på en kurs som du har läst på Komvux Värmdö kan du göra en så kallad F-prövning. F-prövningen är kostnadsfri under ett år efter det att du fick betyg i kursen. Under det året kan du inte gå om kursen.

Prövningsperioder hösten 2023

 • Tillfälle 1 v. 39-40
 • Tillfälle 2 v. 45-46
 • Tillfälle 3 v. 49-50

Anmälan

Anmälan är öppen följande tider:

 • För v. 39-40 = onsdag 30 augusti kl. 08.00-17.00.
  Betalning ska ske senast 15 september.
 • För v. 45-46 = onsdag 11 oktober kl. 08.00-17.00.
  Betalning ska ske senast 27 oktober.
 • För v. 49-50 = onsdag 8 november kl. 08.00-17.00.
  Betalning ska ske senast 24 november.