Matavfall

Du som bor på Värmdös fastland kan samla in ditt matavfall för att bidra till att biogas tillverkas. Har du en verksamhet eller ett företag på fastlandet så är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet från och med 1 januari 2024. Kontakta servicecenter för mer information.

Vad är matavfall?

Som matavfall räknas bland annat alla typer av matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, äggskal och ofärgat hushållspapper.

Sorteringsguide matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går det till?

När du beställer ett matavfallsabonnemang så får du ett matavfallskärl, bruna papperspåsar att lägga matavfallet i och en informationsfolder om matavfallsinsamling. De bruna påsarna är speciellt anpassade för rötningsprocessen. Andra påsar är inte tillåtna att använda då de kan störa processen.

Du bestämmer sedan själv hur ofta kärlet ska tömmas genom att köra ut kärlet på samma sätt som vid avfallshämtning.


Läs om avfallshämtningen

Matavfallskärl

Alla matavfallskärl rymmer 140 liter. Där ska bara de bruna papperspåsarna med matavfall läggas. Kärlet är cirka 50 cm brett, 54 cm djupt och 107 cm högt.

Hämtdag matavfallskärlet

Matavfallskärlet töms varannan vecka och samma dag som restavfallet.

Hämtdagar för privatpersoner i enbostadshus Öppnas i nytt fönster.

Har dina bruna påsar tagit slut?

På dessa platser kan du hämta matavfallspåsar:

  • Hemmesta återvinningscentral
  • Djurö återvinningscentral
  • Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11
  • Coop Konsum, Gustavsbergs centrum
  • ICA Stavsnäs
  • ICA Djurö
  • ICA Maxi, Mölnvik, fråga i kundtjänst
  • Coop Värmdö marknad, Charlottendal
  • Citygross, Charlottendal
  • Hemköp, Hamnen Gustavsberg

Vad kostar det?

Alla hushåll betalar en fast årlig avgift och en rörlig avgift, en tömningsavgift.

Den fasta avgiften täcker kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljöstationer för farligt avfall samt administration. Den rörliga avgiften är baserad på de antal tömningar du gör.

Varje gång ditt matavfallskärl töms så kommer du att faktureras oavsett om det innehöll matavfall eller inte. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att dra in ditt kärl efter tömning.

När du sorterar ut matavfall får du en lägre rörlig avgift på restavfall, alltså den vanliga avfallshämtningen.

Krav på obligatorisk utsortering och separat insamling av matavfall

Kommunen är beviljad dispens hos Naturvårdsverket från det krav på utsortering och separat insamling av matavfall som började gälla från och med 1 januari 2024. Dispensen gäller hushåll på fastlandet och i skärgården samt verksamheter i skärgården

Dispensen beviljas endast två år åt gången och ett nytt ställningstagande kommer att göras inför nästa ansökningsperiod 2026-2028.

På fastlandet kommer matavfallsinsamlingen att starta och bli obligatorisk hos hushållen när den fastighetsnära förpackningsinsamlingen sätts igång under 2026-2027. Fram till dess är det frivilligt för hushåll att ansluta sig till matavfallsinsamling.