Talande webbLyssna

Bygga eller riva?

Nästan allt byggande påverkar omgivningen. Ofta krävs därför bygglov.

I bygglovet prövas om en viss åtgärd är lämplig med hänsyn till dess placering, utformning och påverkan på omgivningen.

Även rivning kräver lov om det sker inom detaljplanerat område.

För ett antal andra lovbefriade åtgärder behövs endast anmälan, till exempel installation av hissar, ventilation, VA och eldstäder.

Läs mer under Bygga, bo och miljö, Bygglov och byggregler.

 

Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information