Talande webbLyssna

Djurhållning och lantbruk

Bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun är tillsynsmyndighet när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor som rör lantbruket och störande djurhållning.

Tillsynen på lantbruken riktas framför allt mot hur man hanterar gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel.

Djurskyddslagen

Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Djurskyddskontrollen

Länsstyrelsen är den myndighet som hanterar djurskyddskontrollen och hanterar till exempel anmälan om vanvård.

Telefon till länsveterinär 08-785 40 00.

Senast publicerad: 2019-02-25