Talande webbLyssna

Dricksvatten i verksamhet

Dricksvatten är ett livsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och det finns kvalitetskrav och regler som gäller för dessa dricksvattenanläggningar. Därför ska den som ansvarar för dricksvattendistribution till flera människor göra en anmälan till kommunen.

Generellt gäller Livsmedelsverkets regler för storskalig vattenförsörjning och för dricksvatten som används i kommersiella eller offentliga verksamheter. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 (omtryckt LIVSFS 2013:4) finns de kvalitetskrav och regler som gäller för dessa dricksvattenanläggningar. De är då klassificerade som livsmedelsverksamheter och registreras enligt samma rutin som gäller för andra livsmedelsverksamheter. Detta innebär en årlig avgift och kontrollbesök från kommunens livsmedelsinspektörer.

Vilka ska anmäla sin verksamhet till kommunen?

Den som ansvarar för en brunn, vattenverk eller en distributionsanläggning för dricksvatten enligt nedan ska anmäla denna för registrering hos kommunen:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor, båt- eller gästhamn
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, till exempel samfällighetsföreningar.

Mer än 10 kubikmeter eller fler än 50 personer

Med detta menas om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten. Detta innebär att samfällighetsförening med eget vattenuttag och distribution av dricksvatten kan omfattas av kraven i livsmedelslagstiftningen.

Fastställande av provtagningspunkter och -frekvens

För dricksvattenverksamheter ska du skicka in ett förslag på provtagningspunkter och provtagningsfrekvens för vattnet. Detta ska göras i samband med registreringen. Därefter bestäms var proverna ska tas och hur ofta, baserat på ert förslag och kraven i lagstiftningen. Provtagning ska exempelvis ske både vid brunnen och i kranen hos användaren.

Dispens

Om verksamheten kan visa på att de har en bra dricksvattenkvalitet (som inte överskrider gränsvärdena i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) under minst en två års period kan dispens ges från viss vattenprovtagning. Ansök om dispens i blanketten Dispens från provtagning av vatten.


Senast publicerad: 2019-02-06