Talande webbLyssna

Kosmetiska produkter

Använder du kosmetiska produkter yrkesmässigt eller säljer kosmetiska produkter? Då är det viktigt att du känner till de krav och regler som gäller för dessa.

Vad är en kosmetisk produkt?

Med kosmetisk produkt menas en produkt som används på kroppen eller i munnen. Den som använder produkten vill bli ren, dofta gott eller ändra sitt utseende. Exem­pel på produkter är tvål och schampo, tand­kräm, smink, hudkrämer, hårfärg och perma­nent och solkräm. Många kosmetiska produkter kan vara skadliga om de används på fel sätt eller innehåller ämnen som är skadliga.

Vem är ansvarig?

Den som tillverkar och importerar produkten har bland annat ansvar för att produkten inte inne­håller förbjudna ämnen och märks korrekt. Dessutom måste en anmälan göras till Läkeme­delsverket som registrerar produkten. Läke­medelsverket godkänner eller kontrollerar inte produkterna innan de får släppas ut på marknaden.

För verksamheter som säljer kosmetiska produkter eller använder de i en yrkesmässig verksamhet är du skyldig att ha tillräcklig kunskap om produkterna och deras eventuella risker för att kunna ge korrekt information till dina kunder.

Krav och kontroll

Du som säljer produkten ska kunna vända dig till tillverkare och importörer för att få uppgif­ter om produkten. Det är viktigt att ställa krav på tillverkare och importörer.

Den som säljer produkter i butiken som inte uppfyller reglerna bryter mot lagen och kan bli åtalad eller tvingas att betala en miljösanktionsavgift. Bygg- och miljöavdelningen och Läkemedelsverket har rätt att kontrollera varorna i din butik och kan också besluta att de inte får säljas.

Vilken information ska finnas på en kosmetisk produkt?

Alla kosmetiska och hygieniska produkter ska märkas, märkningen ska vara på svenska. Ingredienslistan ska dock inte vara på svenska, utan anges enligt INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). På produktens förpackning ska det finnas:

  • Namn och adress till tillverkare eller importör inom EU
  • Användningsområde/funktion
  • Kvantitet, angiven som vikt, volym eller antal
  • Tillverkningspartiets nummer
  • Ingredienslista
  • Ursprungsland
  • Hållbarhetsmärkning med bäst-före-datum eller med symbolen ”öppen burk”, ska också finnas.

I vissa fall ska varningstext och/eller särskilda försiktighetsåtgärder anges.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanligt med allergener

Allergener är naturliga ämnen som kan finnas i en produkt eller livsmedel. Allergener kan orsaka reaktioner i form av hudirritation, utslag och eksem hos personer med överkänslighet eller allergi. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren vet vad produkterna innehåller så att kunden kan tillfrågas innan behandlingen om eventuell överkänslighet eller allergi.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation