Talande webbLyssna

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns två grundtyper av tillstånd: stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd.

Stadigvarande tillstånd

Allmänheten

Den här typen av tillstånd kan avse hela året eller en viss del av året, s.k. säsongsrättighet. Ett exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har tillstånd för servering under sommarperioden. Vid den här typen av tillstånd ställs höga krav på serveringslokalen och dess kök, utbudet av maträtter och sökandens vandel och kunskaper i alkohollagstiftningen.

Slutna sällskap

Klubbrättighet är en servering inom t.ex. en förening, företag eller annat slutet sällskap. Deltagarna måste ha någon form av gemensamt intresse utöver själva arrangemanget. Om entréavgift tas ut och medlemskap kan lösas i dörren under tiden arrangemanget pågår, innebär det att serveringen är öppen för allmänheten och inte ett slutet sällskap. ¨

Festvåningsrättighet är en arrangör som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. Vid varje serveringstillfälle skall finnas en bokning som visar vilken grupp/sällskap som avses. Festvåningsrättighet betraktas som jämförlig med yrkesmässig serveringsrörelse. Därför gäller samma krav som tillstånd till allmänheten men med lägre krav på köket och utbudet av maträtter.

Tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd kan gälla vid ett enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod till antingen allmänheten eller slutet sällskap.

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet återkommande verksamhet. Också antalet tillståndstillfällen i en viss serveringslokal kan vara av betydelse. En enskild person kan få tillstånd till servering inom ett slutet sällskap. Arrangemanget måste ha ett särskilt ändamål och sökanden skall vara personligt bekant med de inbjudna. Det kan vara vänner eller/ock kollegor för att fira en jämn årsdag, ett bröllop eller liknande.

Servering i slutet sällskap kan också ske utan tillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.

Senast publicerad: 2014-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument